Drogen Wiki
Tryptamin Tryptamin-Derivate
NMT DMT DET DPT Bufotenin 5-MeO-DMT
NMT DMT DET DPT Bufotenin 5-MeO-DMT
5-MeO-MiPT Psilocin Psilocybin Baeocystin L-Tryptophan 5-HTP
5-MeO-MiPT Psilocin Psilocybin Baeocystin Tryptophan 5-HTP
1-Me-5-MeO-DiPT 4-HO-DIPT Melatonin Mitragynin Serotonin
1-Me-5-MeO-DiPT 4-HO-DIPT Melatonin Mitragynin Serotonin
β-Carbolin β-Carbolin-Derivate (β-Carboline, Harman-Alkaloide)
Harman Harmalol Harmin Harmalin 1,2,3,4-Tetrahydroharmin
Harman Harmalol Harmin Harmalin 1,2,3,4-Tetrahydroharmin
Harmol 10-Methoxyharmalin
Harmol 10-Methoxyharmalin
Ergolin Ergolin-Derivate
LSA LSD LSH LSB LSP
LSA / Ergin LSD LSH LSB LSP
AL-LAD PRO-LAD ETH-LAD ALD-52
ALD-52 AL-LAD PRO-LAD ETH-LAD
1P-LSD 1CP-LSD 1V-LSD 1D-LSD 1S-LSD
1P-LSD 1CP-LSD 1V-LSD 1D-LSD 1S-LSD
Überkategorien
Benzol Pyrrol Ethylamin Indol
Benzole Pyrrole Ethylamine Indole

Alle Einträge (47)